Báo giá phòng:

Báo Giá Phòng Khách Sạn Kim Liên

BÁO GIÁ NĂM 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách tới các dich vụ của Công ty. Chúng tôi xin trân trọng thông báo mức giá các loại phòng áp dụng từ ngày 06/06/2018!