ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CP DU LỊCH KIM LIÊN

Mọi người đứng lên làm lễ Chào cờ, hát Quốc ca Khai mạc đại hội

MC giới thiệu các cổ đông lớn cũng như ban lãnh đạo của Công ty CP Du lịch Kim Liên

Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết lên giới thiệu quy trình và phương thức kiểm phiếu

Đội ngũ lễ tân của Đại hội rạng ngời trong chiếc áo dài truyền thống!

Lãnh đạo Công ty lên phát biểu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra đường hướng phát triển Công ty trước toàn thể các Cổ đông

Chủ tịch lên phát biểu và bế mạc đại hội!

Đại hội Cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Du lịch Kim Liên thành công rực rỡ!