Đặt phòng trực tuyến

Thông tin khách hàng

Thông tin đặt phòng:

Đăng ký sử dụng dịch vụ:

Lưu ý đặt phòng

Người đặt phòng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thanh toán toàn bộ dịch vụ trên phòng trong trường hợp hủy phòng sau 48h trước khi khách tới, khách sạn tính 100% tiền phòng đêm đầu tiên

Quy định về việc trả phòng quá giờ: Giờ nhận phòng: 14h, Giờ trả phòng: trước 12h.

  • Trả phòng sau 12h đến trước 15h: tính thêm 25% tiền phòng.
  • Trả phòng sau 15h đến trước 18h: tính thêm 50% tiền phòng.
  • Trả phòng sau 18h: tính thêm 100% tiền phòng.