Khách sạn Kim Liên

Số 5-7
Đào Duy Anh
Phương Mai, Đống Đa
Hà Nội - Việt Nam
kimlientourism.com.vn
+84.43.8.522.522
+84.43.8.524.920