Tin tức

TỜ TRÌNH

Tcty ®t & kd vèn nhµ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam C«ng ty cp du lÞch kim liªn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè /TTr – HĐQT Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 Về việc Báo cáo thù…

Keep Reading
Tin tức

THƯ XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ——oOo—— Hà nội, ngày ……tháng……năm 2010 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Kính gửi: Công ty CP Du Lịch Kim Liên Tên cổ đông: CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày…………………………….Tại……………………………….. Địa chỉ liên…

Keep Reading
Tin tức

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN Địa chỉ trụ sở: Số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN Điện thoại:04.38 522 522; 0435 771 547 ĐKKD: số 0103022620 cấp ngày 13/07/2009 tại Hà Nội THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 – Căn cứ…

Keep Reading
Tin tức

QUY CHẾ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN Điện thoại:04.38 522 522; 0435 771 547 ĐKKD: số 0103022620 cấp ngày 13/7/2009 tại Hà Nội QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 – Căn cứ…

Keep Reading
Tin tức

GIẤY ỦY QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên – Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): …………………….…

Keep Reading
Tin tức

Rực rỡ vườn hồng Portland

Vườn hồng nổi tiếng ở thành phố Portland (Mỹ) nở rộ trong nắng tháng 7. Khu vườn này được xây năm 1917. Sau gần một thế kỷ, nó vẫn còn mang vẻ đẹp của thuở ban đầu và mỗi năm đón nhận hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào Thế…

Keep Reading
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn kimlientourism.com.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 | kimlientourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status