Hệ thống nhà hàng

LIÊN HỆ:

Phòng thị trường nhà hàng khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: Số 5-7 phố Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 0435742118 - 0438522522 máy lẻ 7402

Fax: 0435771549

Email: